Ochrana údajov

Kamerový systém:
 
  • Videozáznam Vašej osoby bude uložený v našom kamerovom systéme 15 dní, potom bude automaticky vymazaný.
  • Videozáznam Vašej osoby je chránený podľa zákona a nariadenia o ochrane osobných údajov
  • Tento záznam bol vyhotovený za účelom ochrany majetku a oprávnených záujmov spoločnosti Tankpetrol s.r.o.
  • V prípade vzniku škodovej udalosti do 15 dní od vytvorenia záznamu môže byť tento poskytnutý orgánom činným v trestnom konaní a zamestnancom prevádzkovateľa povereným vyšetrovaním škodovej udalosti.
  • Videozáznam Vám k nahliadnutiu poskytne manažér prevádzky čerpacej stanice.
  • Videozáznam Vašej osoby nebude použitý žiadnym iným spôsobom.
  • Ak s týmto spôsobom spracovania Vašich osobných údajov nesúhlasíte, máte právo na podanie návrhu na prešetrenie porušovania práv na úrade na ochranu osobných údajov.
 
Kontaktné informácie pre viac informácií o ochrane osobných údajov: TU

Zadajte svoj e-mail a dostávajte naše novinky!

Kontakt

Tankpetrol s.r.o.

Gorkého 10
811 01 Bratislava

+421 42 4320 350